Nejen výstavba a rekonstrukce

Jste-li vlastníkem staršího objektu, ať již rodinného, nebo firemního a začínají se vám vyskytovat drobné problémy s vodovodem, nebo odpady, je nejvyšší čas začít zvažovat, co s tím. Specializovaná firma vám provede nejen důkladnou prohlídku a prozkoumání stávající kondice všech rozvodů, včetně kontroly mobilní kamerou uvnitř potrubí, ale také navrhne optimální řešení s ohledem na vaše prostředky i minimalizaci například narušení chodu firmy, či domácnosti.

Někdy pomůže oprava, někdy ale nestačí

V některých případech se problémy dají vyřešit důkladným vyčištěním problematických míst, nebo jejich opravou. Někdy jsou místa v havarijním stavu opravena metodou bezvýkopovou, která je rychlá a jednoduchá a nepřináší žádné stavební zásahy do budovy, nebo okolního terénu. Někdy je ale třeba přistoupit k celkové rekonstrukci přípojek i rozvodů.

Ohodnoťte příspěvek

Nezařazené